Thân Phận

Tác giả:

Nhịp 4/4 Andante Có thể chơi theo điệu Habanéra Hợp âm Fa thứ
1.
Tối qua có người . . . đến nhà xin bỏ trầu cau
Ba me đón chào . . . chuyện hỏi cưới bàn thật lâu
Em buồn em khóc . . . biết bao nhiêu
Nhớ anh và thương . . . anh thật nhiều
Nhưng lòng giận anh . . . mình yêu nhau
Cớ sao không tìm nhau

Điệp khúc
(đổi qua điệu Boléro, hợp âm Fa trưởng)

Me thương em . . . đến bên giường nằm
Hôn trán em thì thầm:

“Con nhỏ này dại ghê
Mẹ chọn nơi quyền quý
Người ta thế mà chê !
Nhà họ sang giàu lắm
Một bước lên xe hơi
Con khỏi phí cuộc đời
Cưng nghe mẹ đi con
Hai lần hai là bốn
Thực tế vậy mà khôn”

Trở về điệu Habanéra, hợp âm Fa thứ

2.
Vắng anh thấy buồn . . . khóc hoài không ngủ cả đêm
Gió mưa trước thềm . . . đèn le lói càng buồn thêm
Em là con gái . . . yêu hôm nay
Biết sao ngày mai . . . trong cuộc đời
Xin đừng bỏ em . . . đừng xa em
Dưới cơn mưa trời đêm

Tài liệu tham khảo: Ấn phẩm của Tinh Hoa Miền Nam tại Saigon, in lại tại Hoa Kỳ trong “Tình Khúc Quê Hương”, tuyển tập “Nhạc hay của bạn” số 40, trang 60 – 61 .

Ghi chú: Những chỗ có dấu . . . là những chỗ ngân hoặc ngắt giọng

Thảo luận cho bài: "Thân Phận"