Than Thân Trách Phận (chưa có)

Tác giả:


Hàu nèo anh bắt ốc em hái rau

Chứ bi giờ,

Em theo nẫu em ăng nằm
…………………………

Ui chú choa ơi là buồn

 

Thảo luận cho bài: "Than Thân Trách Phận (chưa có)"