Thản …

Tác giả:


Thản một chiều …
Mắt buồn vụng dại
Bóng người liễu rũ
Cợt trăng mơ
Chim thôi ..
Tiếng hót đợi chờ
Trái sầu rụng giữa
Đôi bờ phù hoa
Ôi ! cát bụi
Chia đời trăm ngả
Đôi môi hồng
Nức nở phôi pha
Chiều Đông
Dệt mộng mình ta
Buồn rơi
Lặng lẽ
Bóng Tà Huy bay .

Phan Cát Linh & Trần Thế Phong


 

Thảo luận cho bài: "Thản …"