Tháng Ba (2)

Tác giả:

Tháng ba mưa tạo đất mềm
Côn trùng tỉnh mộng đông miên lãng sầu
Cựa mình cào đất lò đầu
Hít vào buồng phổi một bầu khí xuân

Bò đi định kiếm gì ăn
Nửa đường gặp phải bàn chân khổng lồ
Thân bầm giập, xác xụi lơ
Âm dương hai nẻo, hồn chờ điểm danh

TTT

Thảo luận cho bài: "Tháng Ba (2)"