Thắng Bờm ( cải biên )

Tác giả:

Thằng bờm có cái quạt mo, (quạt mo)
Quạt mo ko để cho không

Phú ông xin đổi ba bò chín trâu (ba bò chín trâu)
Bờm rằng bờm chẳng lấy trâu
(ko lấy trâu đổi lấy quạt mo)
Quạt mo ko để cho không (quạt mo)

Phú ông xin đổi ao sâu cá mè
Bờm rằng bờm chẳng lấy mè
(ko lấy mè đổi lấy quạt mo)
Quạt mo ko để cho ko

Phú ông xin đổi một bè gỗ lim
Bờm rằng bờm chẳng lấy lim
(ko lấy lim đổi lấy quạt mo)
Quạt mo ko để cho ko

Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng bờm chẳng lấy chim
(ko lấy chim đổi lấy quạt mo)
Quạt mo ko để cho ko

Phú ông xin đổi nắm xôi
Bờm cười
Cười vui ha..ha..ha…

Thảo luận cho bài: "Thắng Bờm ( cải biên )"