Tháng Chín

Tác giả:

Cảm xúc từ biến cố 11.9 tại N.Y

Bên kia cuối hạ em
bây giờ là tháng chín
Mùa thu chưa kịp đến
Sao gió đã se lòng?

Chiếc lá rụng trên sân
Cuống còn xanh màu mạ
Sáng theo em vào sở
Trưa chưa kịp úa vàng

Chiếc lá hãy còn xanh
Em nghìn trùng câm lặng
Giữa reo mừng vang vọng
Của lũ mất tính người

Buồn bén như miểng chai
Cắt ta từng khúc ruột

Heo may lùa chân tóc
Tháng chín về thương đau
Biết lấy gì nhận nhau?
Lá buồn trên lối gió

Thành phố đầy tro bụi
Thịt da nào của em?
Trò gian lận tử sinh
Sao chọn người vô tội

Lá vàng thu chết đuối
Giữa nắng hè chưa tan

Thảo luận cho bài: "Tháng Chín"