Tháng Chín mùa thu

Tác giả:


Tháng Chín.
Mùa Thu mấp mé bờ
Con kinh nước đục
Bóng trăng mơ
Vàng trên sóng nước
Vàng trên lá
Sao trắng đầu ta
Chút tuổi thừa?

Ta biết tuổi ta còn
Mấy sợi
Thì lai rai vậy
Với trăng khuya
Nhớ chàng Lý Bạch
Ôm trăng chết
Một chút buồn
Ai, hậu thế, chia?

Ta dại gì chia
Cho Lý Bạch
Để thi sĩ mãi
Kiếp cô đơn
Và ngâm mãi
Khúc Thanh Bình Điệu
Dương Quý Phi cười
Thấy đủ thương!

Ta có ai cười
Mai mốt nhỉ
Hay thơ vẫn ướt
Tự trang đầu?
Lệ ai đã rót
Cùng ta
Để, một giọt nằm trong
Hố mắt sâu!

 

Thảo luận cho bài: "Tháng Chín mùa thu"