Tháng giêng đi chậm

Tác giả:

Em hẹn anh cuối tháng giêng
Em về Kinh Bắc quê thiêng thơ mình
Tháng giêng ơi vút vút nhanh
Như mây từ biển liệng vành Thiên Thai
Như dòng sông Đuống cuốn trôi
Như Tiêu Tương liễu buông dài Bách môn
Nhanh như tiếng gọi hú hồn
Hỡi cô Huệ đỏ ngớ vờn ngôi vua
Giáng Tiên mới chớm hội chùa
Đã bay Từ Thức vào mơ động đào

Tháng giêng bước chậm thế sao
Nhẩn nha kiếm chỉ leo cao cột đình
Nguyên tiêu tha thẩn trùng trình
Ốc sên hiếng mắt ngó rình sớm mai

Đợi qua nguyệt tận rét đài
Tay em rét lộc tóc cài hoa anh
Hẳn nghe chồi biếc rung cành
Mùa Kinh Bắc tạc nguyên hình em thương.

Thảo luận cho bài: "Tháng giêng đi chậm"