Tháng Hai (2)

Tác giả:

Dẫu biết tháng hai đã đến rồi
Nhưng lòng còn lạnh lắm người ơi
Đêm nằm cong cẳng không yên giấc
Sáng dậy vươn vai ê cả người
Trưa ngủ gật gà hầu níu lại
Chiều đi bát bộ cầu buông lơi
Tháng hai mưa xuống càng thêm lạnh
Chỉ một tiếng thôi có thấu trời

TTT

Thảo luận cho bài: "Tháng Hai (2)"