Tháng Hai

Tác giả:

Tấm lịch treo tường chỉ tháng hai

Nhưng sầu đông lạnh vẫn còn dài
Tim gan tuổi trẻ ngưng co giãn
Gân cốt thân già gần đứt dây
Chân ngứa gãi hoài, chán, chán ngấy
Da trầy xoa mãi, buồn, buồn thay
Nắng xuân sao chẳng mau mau đến
Tạo phước làm tan cái khổ này

TTT

Thảo luận cho bài: "Tháng Hai"