Thăng Long nổi giận (Tiểu thuyết lịch sử)

Tác giả:

Thăng Long nổi giận (Tiểu thuyết lịch sử)

Vừa bước vào tới cửa cung thánh từ, vua Trần Nhân Tôn đã sụp lạy:
-Trình phụ hoàng
Thượng hoàng Trần Thành Tôn vừa nhận ra con có điều gì không bình thường, liền nói:
-Ta miễn lễ, chẳng hay có chuyện gì cáo cấp mà quan gia phải vào cung đang buổi thiết triều?
-Bẩm phụhoàng, vì có việc sơ mật, khẩn cấp, con đã cho bãi triều.
-Việc gì vậy?
-Tâu, người của ta lấy được tin từ Yên Kinh về nói rằng: Hốt- Tất – Liệt vừa lập An Nam tuyên uý ty, cử Bột- nhan Thiết- mộc- nhi làm tham chi chính sự An Namtuyên uý sứ đô nguyên suý. Lại cho lập triều đình bù nhìn. Y giữ đoàn cóng sứ của ta lại. Phong chánh sứ Trần Di Ai làm An Nam quốc vương. Lê Mục làm An Nam học sĩ, Lê Tuân làm thượng thư. Lại sai Sài Thung dẫn bọn này quay về Thăng Long và cho năm ngàn quân hộ tống. Trong đám quân ấy có một ngàn người Mông Cổ, còn bốn ngàn tên kia là quân tân phụ. Tiền quân của chúng đã tới Quảng Tây.
3325_p8948
Thượng Hoàng hơi biến sắc. Không biết vì giận bọn Trần ải ngu tối, ươn hèn hay căm uất bè lũ Hốt- Tất Liệt…
Trên đây là trích đoạn phần mở đầu cuốn tiểu thuyết nói về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên- Mông lần thứ hai (1284-1285) của nhà Trần nổi tiếng trong lịch sử.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Hoàng Quốc Hải
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 544.00 gam
  • Kích thước: 13×19 cm
  • Ngày phát hành: 2004
  • Số trang: 667

Thảo luận cho bài: "Thăng Long nổi giận (Tiểu thuyết lịch sử)"