Tháng mười, giấc đêm

Tác giả:

Đập vỡ lá.một giấc trăng, tiếng lạnh
hong khô đêm.huyễn hoặc.lửa trầm hương
ở ngọn ngành.nỗi xưa.mưa đã tạnh
xanh thảo nguyên.nỗi nhớ.gió xiển dương

ngồi ngập úng, trí nước sông.cỏ úa
trôi giạt đêm.mây tâm trí.thiền du
rừng cảm thức.chuyến đi về.gió túa
khuya.gốc quán.bóng yêu dấu.giấc mù

ngoài rừng rợ.ở khoắt khuya.trắng bóng
trí rớt rơi.cơn phiêu hốt.lá đêm
ở thượng nguồn.ngọn sầu.tâm xô động
đày ải ta.nỗinhớ.một cõi im….

Thảo luận cho bài: "Tháng mười, giấc đêm"