Tháng Năm Còn Lại

Tác giả:


Đã bao lần tôi muốn biết những đêm dài tôi lắng nghe lời.
Tiếng thở dài tiếng của ai? Với tiếng mẹ tôi trông rất xanh .
Khat khao bình minh cất tiếng, tháng năm nào tôi vẫn mong hoài
có chi đâu xanh vẫn xanh, với tóc mẹ tôi xanh vẫn xanh.
hà…..ná.. hà…..há…..nà…..na…..há….na…..nà.. ..ná…..
Thế nhé nắng xin đừng vội tắt, giữ mãi để tóc mẹ đừng phai.
Thế nhé lá xin đừng vội úa , giữ mãi những đêm mẹ gần tôi … mãi bên tôi.
Thế nhé nắng xin đừng vội tắt , giữ mãi để tóc mẹ đừng phai.
Thế nhé lá xin đừng vội úa, giữ mãi những mẹ gần tôi mãi bên tôi

 

Thảo luận cho bài: "Tháng Năm Còn Lại"