Thảng Thốt

Tác giả:

Dòng sông êm đềm trôi
Như chưa hề gặp bão
Lặng lẽ đến vô tình
Tràn qua bờ qua bãi

Dòng sông êm đềm trôi
Đôi khi nhầm tưởng chậm
Bởi dòng sông cứ hững hờ
Như không bờ không bến

Dòng sông êm đềm trôi
Chợt một lần thảng thốt
Sóng đã xa bờ rồi
Đang dồn ra biến lớn

Ôi dòng sông tuổi thơ
Đến bây giờ mới tiếc
Cứ lặng lẽ vô tình
Tuổi thơ đi chẳng biết….

Thảo luận cho bài: "Thảng Thốt"