Thằng “tí Sún”

Tác giả:

(từ “Nhi đồng ca”, nxb Quảng Hóa, 1970)

modérato
(nhạc dạo)

Ðiệp khúc
Ê! Cái thằng Tí sún Tí sún
Nhe cái răng nham nhở chổi cùn
Vì nó lười đánh răng sớm tối
Lại ăn kẹo suốt ngày không ngơi
Phiên khúc 1
Anh sún ơi! Này nghe chúng tôi:
Chăm đánh răng cười trông mới tươi
Răng với tóc là gốc con người
Răng có đẹp thì đời mới vui
Phiên khúc 2
Nào có khó gì việc đánh răng
Cầm bàn chải tựa như kéo đàn
Kem rất thơm ngọt đâ có ngán
Chỉ xoẹt xoạt mấy cái là xong

Thảo luận cho bài: "Thằng “tí Sún”"