Tháng Tư 1

Tác giả:

Tháng tư nắng trổ da non
Ba mươi năm sẹo vẫn còn dính da
Nhíu nhăn thêm mớ tuổi già
Trời buồn bất quá như ta là cùng

Tháng tư nắng xuống thật gần
Nhón tay là đụng cái thân héo còm
Thời gian sét rỉ sắt mòn
Tuổi chồng như chất đá hòn lên vai
Đôi khi cảm thấy sống dai
Chỉ thêm trĩu trái đất này chật thôi

Tháng tư sông núi ngậm ngùi
làm thân chiếc lá cuối trời quá giang
Nhiều năm sau buổi tan hàng
Chỉ còn dính lại hai hàng lệ đu
Trong mơ thấy ngọn cỏ sầu
Lã về quê mẹ mà đau dài dài

Tháng tư đứng ở nơi này
Ngó lên mái tóc mỗi ngày bạc thêm

Tháng 4/05

Thảo luận cho bài: "Tháng Tư 1"