Tháng Tư

Tác giả:

Ngày này. Tháng này. Năm này

Cái đầu bị trói hai tay bị còng
Mũi súng kê cuống họng. Câm
Trợn con mắt ngó non sông đổi dời
Có gan đứng dậy làm người
Không gan đành tự khen tôi dám hèn

Nhốt cho ớn óc đã thèm
Cho lê lết tấm thân tàn này đây
Thả về chiếc áo rách vai
Gió lạnh bên ngoài luồn ngược vào trong
Hạt nước mắt rớt nẫy mầm
Trên đọt xanh nhú vết bầm quê hương

Cúi quì lạy đủ mười phương
Hỏi trần gian cõi vô thường là đâu
Mà lê thân nửa vòng cầu
Làm tên tục tử bán sầu sinh nhai

Quan Dương

Thảo luận cho bài: "Tháng Tư"