thành chân

Tác giả:

nhà tôi ở dưới gốc dâu
bên kia biển rộng
nắng nhầu đọt cây
chiều chiều
gió lộng mây bay
khói sương lãng đãng
dặm ngoài bâng khuâng …

Thảo luận cho bài: "thành chân"