Thanh Giang tự tỵ thử 青江寺避暑 • Tránh nóng tại chùa Thanh Giang

Tác giả:

Bất đáo Thanh Giang tự,
Chí kim kỷ nhị niên.
Hạ nhật khổ phiền nhiệt,
Phù trượng lai tham thiền.
Hạc tỉnh thuỷ dung ủng,
Tân tùng chi cập kiên.
Tiêu tức hữu như thị,
Phủ ngưỡng đồ mang nhiên.
Tự tăng kiến ngô chí,
Thập quả la ngô tiền.
Vị biện sắc không giới,
Đãn cầu nhân thế liên.
Hà xứ tiểu phong dẫn,
Ngạch thủ chuyên sàng miên.
Nhất chung khấu tàn mộng,
Quy lai minh nguyệt thiên.

Bản dịch của Lê Phụng

Từ hai năm nấy đến giờ
Chưa về lậy Phật bên chùa Thanh Giang
Ngày hè nóng nực như rang
Nhớ chùa chống gậy lần sang thăm chùa
Giếng nông nước cạn bùn khô
Thông non héo nắng ngọn vừa ngang vai
Mặc cho con Tạo vần xoay
Ngước lên nhìn xuống ai hay lẽ trời
Sư già thấy lão sang chơi
Gọi mang mâm quả ra mời hân hoan
Sắc không huyền diệu chẳng bàn
Đoái thương nhân thế muôn vàn cậy trông
Gió đâu đến giải cơn nồng
Vắt tay nền gạch điện trong ngủ vùi
Chuông ngân mộng tỉnh thảnh thơi
Ra về vằng vặc một trời sáng trăng.

Thảo luận cho bài: "Thanh Giang tự tỵ thử 青江寺避暑 • Tránh nóng tại chùa Thanh Giang"