Thanh nhàn là lãi

Tác giả:

Xử thế nhược đại mộng,
Hồ vi lao kỳ sinh.

Kiếp phù sinh vinh nhục, nhục vinh,
Liếc mắt đám mây trôi mấy chốc.
Con tạo vật bắt đeo râu tóc,
Nợ tang bồng phải giả mới là giai.
Mảnh áo xiêm buộc lấy cái hình hài,
Ngoài nghìn dặm chửa chồn chân ngựa ký.
Hiền ngu thiên tải tri thuỳ thị,
Phú quý bách niên năng kỷ hà.

Hội công danh nhớn nhỏ cũng là,
Thôi mặn nhạt đã trải qua mùi thế.
Tìm thú cũ hỏi thăm sơn thuỷ,
Chén hoàng hoa ngồi lắng ngọn thu phong.
Thảnh thơi một giấc bắc song.

 

Xử thế nhược đại mộng,
Hồ vi lao kỳ sinh.
Chữ Hán: 處世若大夢,胡為勞其生 (Ở đời là một giấc mộng lớn; Việc gì phải nhọc thân mình), lấy từ bài “Xuân nhật tuý khởi ngôn chí” của Lý Bạch.

Theo “Việt Nam ca trù biên khảo”. Sách “Hoa Dung tiểu lộ” không ghi tác giả là ai.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Thanh nhàn là lãi"