Thanh Niên Ơi

Tác giả:

Còn gì vui hơn bước đường thanh niên

Ðường rắc toàn hương như là cỏ tiên
Hãy say sưa mà quên hết buồn đi
Gắng công lên đời đúc rèn tâm trí
Thanh niên ơi !
Dắt nhau lên đường cùng vui vang hát
Sánh vai cùng đi
Thanh niên ơi !
Ngắm trông phương trời đừng lùi bước
Và chớ phân ly
Ta trông xem trời đang xanh tươi
Kìa hoa sao đêm còn ôm sương rơi
Ðắm đuối cười
Nhắn nhủ lời
Thiếu niên là người buổi mai …
Ta nghe xem lời ca muôn chim
Nhịp trong không gian mừng vui xôn xao
Ríu rít chào
Ánh nắng đào
Và cùng vun vút bay cao …
Thanh niên ơi !
Dắt nhau lên đời cùng vang hát
Sánh vai cùng đi …
Thanh niên ơi !
Ngắm trông phương trời đừng lui bước
Ngần ngại mà chi.

Tham khảo: http// kicon.com/phamduy

 

Thảo luận cho bài: "Thanh Niên Ơi"