Thành Phố 10 Mùa Hoa

Tác giả:

Thành phố 10 mùa hoa
Cây 10 mùa đậu quả
rộn ràng tiếng chim ca

Thành phố bao thương nhớ
Thành phố 10 mùa hoa

Thảo luận cho bài: "Thành Phố 10 Mùa Hoa"