Thành phố ngàn năm, thành phố mùa xuân

Tác giả:

Đây mảnh đất rồng bay lên phẩm giá
Tiếng chuông chùa Trấn Quốc mãi ngân nga
Mỗi con đường dẫn ta vào thần thoại
Mỗi mặt người đẹp tựa một đài hoa

Đây Thăng Long – đây Đông Đô – đây Hà Nội.
Đây lắng hồn sông núi giữa hồn ta!
Nguồn: Báo Nhân dân, số tết Canh Dần 2010

Thảo luận cho bài: "Thành phố ngàn năm, thành phố mùa xuân"