Thánh thể

Tác giả:

Anh hành hương Bétlêem
12 gác Hàng Phèn
Chuông lễ trăng non phố bể
Thuở giáng trần
em ban thánh thể
Táo Thiên đường
quên rửa tội tổ tông.

Thảo luận cho bài: "Thánh thể"