Thao Thức

Tác giả:

Đêm

Từng đêm thao thức
Xoáy trong tâm hồn
Từng tiếng đêm thâu
Ánh sao muộn màng
Rớt trên mái đời
Vọng tiếng hư vô
Đêm
Hàng cây im vắng nén trong cõi lòng
Từng giấc mơ khuya
Bóng ai đi về
Bước chân âm thầm
Trọn kiếp lang thang
Từng tiếng chân khuya
Về trong ngõ nhỏ
Cành lá lao xao.
Đường khuya hiu quạnh
Hỏi bước chân ai,
lần trong đêm dài
Hỏi ánh sao khuya,
Ngàn năm vẫn đợi
bên cửa nhà ai
Từng tiếng đêm thâu,
Hỡi người về đâu
….

Trần Thu Hà thể hiện

 

Thảo luận cho bài: "Thao Thức"