Thập nguyệt thập cửu nhật vãng bái Vụ Bản Trần tiên sinh kỵ nhật 十月十九日往拜務本陳先生忌日 • Ngày 19 tháng 10 đến lễ giỗ Trần tiên sinh ở làng Vụ Bản

Tác giả:

Nhất bái sư môn thập ngũ niên,
Mộ tiền tùng giá thượng y nhiên.
Lão lai bằng bối câu như hạc,
Loạn hậu văn chương bất trị tiền.
Lễ ý vị tuỳ phong vũ tán,
Đạo tâm do hạnh hoả tân truyền.
Quy chu hồi ức Kiêm hà ngoại,
Nguyệt ảnh ba tâm xứ xứ viên.

 

Dịch nghĩa

Ngày trước một lần đến lạy cửa thầy cách đây đã mười lăm năm
Cây thông cây trà trước mộ vẫn như cũ
Về già bạn bè đều như chim hạc
Sau buổi loạn văn chương chẳng đáng giá một đồng tiền
Ý lễ chưa đến nỗi tan tác theo cơn mưa gió
Lòng đạo may còn được truyền mãi như lửa với củi
Thuyền quay về nhớ lại cảnh Kiêm hà
Bóng trăng giữa lòng sông đâu đâu cũng tròn

Thảo luận cho bài: "Thập nguyệt thập cửu nhật vãng bái Vụ Bản Trần tiên sinh kỵ nhật 十月十九日往拜務本陳先生忌日 • Ngày 19 tháng 10 đến lễ giỗ Trần tiên sinh ở làng Vụ Bản"