Thật Ngôn Nghịch Nhỉ

Tác giả:

không gian vẫn cõi nghịch mùa
mây che nắng mịn, gió lùa mưa giông
nơi này tháng vẫn hạ hồng
mà như thể đã lập đông bao giờ
là đà sương lạnh, xám mờ
giàn thiên lý rũ xác sơ lá cành
tìm trong tâm giọt nắng hanh
như tìm hạnh phúc mong manh vô hình

thế-nhân thêu dệt chữ tình
bằng câu hoàn mỹ, tôn vinh tuyệt vời
nào ngờ duyên khởi rối bời
lời thương kết sợi trói đời nghẽn đau
gây bao lận đận lao đao
cớ gì đều bảo “yêu nhau đó mà!”
động từ ngộ nhận, hoá ra
ghen, hờn, phiền, trách đều là yêu sao (?)
danh từ lạm phát, lẽ nào
yêu người sao tạo hanh hao môi cười

mấy ai thật sự trong đời
yêu vô-điều-kiện, không đòi hỏi chi
bản-ngã đâu dễ từ ly
để yêu mà chẳng mong gì được yêu
ý thành, lẽ thật một điều
khi Người hỏi khẽ “tại sao yêu Người ?”
thật ngôn, nghịch nhỉ, lạ đời
yêu Người vì bởi ta yêu chính mình!

Thảo luận cho bài: "Thật Ngôn Nghịch Nhỉ"