Thất thường

Tác giả:

Mùa phố lịch thất thường theo áp biếc
Hè lửa lùa xanh chuyển tiết mưa thu
Chuồn chuồn thả thư may hồ loạn liễu

Khéo ái đài khí tượng chau mày.

Thảo luận cho bài: "Thất thường"