Thất Tình Ca

Tác giả:

một vòng trọn kiếp nhân sinh
thất tình ca -cũng mảnh tình vắt vai
đêm ngồi khóc dưới cội mai
xuân chưa hết sắc đã phai nụ nồng

ngước nhìn -trăng cũng long đong
tay mười nhánh nhớ trổ đòng -đếm chơi
trên cao lơ lửng sao trời
trần nhà sao giấy gọi mời mắt đêm

mùng bảy trăng ngả bên thềm
cong móng sắc- lút xuyên tim -ngỡ ngàng
người vui những bước chân hoang
mình ta ở lại để tang một đời

sông trăng -bến hẹn xa rồi
đò ngang từ đó vắng người ghé thăm
một lần -cũng nghĩa trăm năm
đêm nằm vạch những vết bầm -đếm thương

Thảo luận cho bài: "Thất Tình Ca"