Thất tình ca

Tác giả:

Một ngày vấp phải vào anh
Nhảy lên nhảy xuống con tim bà chằn
Bảo rằng có lợi gì chăng
Hình anh từ đấy dính nhằng lấy ta
Dính rồi ta gỡ không ra
Gỡ bao nhiêu quả vậy mà công toi
Phen này ta đã quyết rồi
Đem dao kéo rạch nát đời nhau ra
Rạch cho long lở tim ta
Cho anh hết chỗ để mà ghé chơi
Rạch cho anh chết mới thôi
Vì can cái tội làm tôi đổ kềnh
 

 

102401

 

Thảo luận cho bài: "Thất tình ca"