Thất Vọng Tạm Thời

Tác giả:

Mỗi sáng

anh đi lại trong ý nghĩ của em

Khăn tắm trùm đầu
bất đồng ướt nhẹt.

Em khóc câm bạch lạp
Không nhận được anh

Mỗi sáng
Người đi mưa bay
đàn ông vung tay
mặc cảm
lồng ngực lép
đàn bà lắc lư mông
xương chậu hẹp
che đậy ganh đua

Mỗi sáng
anh dao động ý nghĩ em
mỗi sáng
nhạt – dần – đều kí ức đêm

Mỗi sáng
yêu
một thất vọng tạm thời

11.99

Thảo luận cho bài: "Thất Vọng Tạm Thời"