Thầy bói lạc đường

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Thầy bói lạc đường


Một ông thầy bói đi lạc đường, hỏi thăm khách qua đường. Người ấy bảo:

– Thầy đi bói thì phải biết đường chứ? Thế lúc đi, thầy không bói à?

Ông thầy bói trả lời:

– Tôi đã bói rồi đấy chứ! Trong quẻ, ngài dạy: cứ hỏi khách qua đường thì biết.

 

Thảo luận cho bài: "Thầy bói lạc đường"