Thầy đồ dạy học

Tác giả:

Có một cô lái nuôi một thầy đồ
Quần áo rách rưới, ăn uống xô bồ
Cơm hai bữa: cá kho, rau muống;
Quà một chiều: khoai lang, lúa ngô.
Sao dám khinh mình: “Thầy đâu thầy bậy thầy bạ ?”
Chẳng biết trọng đạo, gì: “cô lốc, cô lô!”

Thảo luận cho bài: "Thầy đồ dạy học"