Thấy

Tác giả:

Thấy gì giữa mắt đêm đen
thấy trăng huyễn mộng thấy tiền định rơi
thấy trân chuyên vẫn gọi mời
thấy oan khiên giữa đất trời nguyên sơ
thấy hoang vu giữa mong chờ
thấy càn khôn mở đôi bờ rộng rinh
thấy từ bi khát câu kinh
thấy sân si đã vây quanh cuộc người
thấy gì em? ánh sao rơi!

Vọng Âm
Frankfurt 10102006

Thảo luận cho bài: "Thấy"