Thế Gian Và Ta

Tác giả:

 
Thế gian thu hẹp lại

Còn ta và nỗi đau

Trong đêm khuya cô quạnh

Trên trời một vì sao

Ta đưa tay muốn hái

Vì sao mọc trên cao

Xem mệnh ta có khổ

Như người đời thường rao

Ta soi gương đối mặt

Chỉ thấy buồn quanh ta

Nhìn trời cao muốn hỏi

Tìm đâu giải ngân hà?

Không gian giờ lặng lẽ

Thế gian giờ bi ai

Đường đời ta mòn mỏi

Trượt ngã trên đường dài

Nguyenthitehat

Thảo luận cho bài: "Thế Gian Và Ta"