Thề

Tác giả:

Nguyễn Huy Hoàng


Đã thề sẽ quên nhau
Mơ chi nắng sớm mưa chiều
Một liều ba bảy cũng liều

Quay lưng khỏa một mái chèo
Buồm căng cuốn kẻ ngược dòng
Muôn cơn sóng vỗ theo lòng
Gió mưa quên hết mọi lời
Thời gian mờ mảnh gương soi
Gương soi, gương soi thuở nào
Đã thề là sẽ quên nhau
Tàn tro ngọn lửa hai đầu

Bên bờ năm tháng phân ly

Xin thề từ bỏ lời thề
Xin thề từ bỏ lời thề năm xưa 

Thanh Tâm trình bày

 

Thảo luận cho bài: "Thề"