Thêm Một Đoạn Buồn

Tác giả:


Ai khiến ta gặp nhau
Ba ngày dài tưởng không chóng phai
Ngờ đâu duyên số trêu nhau
Ân tình đầu đành đoạn quên mau

Ân ái vẫn còn đây
Bao nụ cười còn thương ngát say
Người ơi sao nỡ buông xuôi
Cho một người sầu hận khôn nguôi

ĐK:

Thế thế là hết
Là hết rồi chuyện yêu đương
Thế là mất là mất rồi người tôi thương
Thêm đoạn buồn một lần để mãi chôn sâu
Một lần để xóa thương đau

Xin hãy quên vì nhau
Cho lòng sầu đừng thêm khổ đau
Tình ta yêu cũng phôi pha
Bao dại khờ nhạt mờ trong ta … !!!

Lâm Gia Minh

 

Thảo luận cho bài: "Thêm Một Đoạn Buồn"