Thêm Một Tuổi

Tác giả:

1.
images (43)

ĐK:
Là la lá là la lá
Là la la là la la
Là la lá là la lá
Là la la ù là la la

2.
Thêm một tuổi cho mây
Trời xanh đây còn trẻ
Xuân còn đứng trong cây
Chồi nào vừa trồi lên
Thêm một tuổi cho em
Tình anh đâu có già
Vì anh đem thương nhớ
Về trong khúc dân ca

ĐK:
Là la lá là la lá
Là la la là la la
Là la lá là la lá
Là la lá là la la

 

Thảo luận cho bài: "Thêm Một Tuổi"