Thêm Một

Tác giả:


Thêm một chiếc lá rụng 
Thế là thành mùa thu 
Thêm một tiếng chim gù 
Thành ban mai tinh khiết… 


Dĩ nhiên là tôi biết 
Thêm một – lắm điều hay 
Nhưng mà tôi cũng biết 
Thêm một – phiền toái thay 


Thêm một lời dại dột 
Tức thì em bỏ đi 
Nhưng thêm chút lầm lỳ 
Thế nào em cũng khóc 


Thêm một người thứ ba 
Chuyện tình đâm dang dở 
Cứ thêm một lời hứa 
Lại một lần khả nghi! 


Nhận thêm một thiệp cưới 
Thấy mình lẻ loi hơn 
Thêm một đêm trăng tròn 
Lại thấy mình đang khuyết… 


Dĩ nhiên là tôi biết 
Thêm một – lắm điều hay… 

Thảo luận cho bài: "Thêm Một"