Thẹn Với Ta Xưa

Tác giả:


Tháng tư. Nhớ tháng tư nào
Rưng rưng cởi giáp, quăng bào ngó nhau
Thánh tư nhục nhã xuống tàu
Tưởng như đất thảm trời sầu tiễn đưa
Ta nay thẹn với ta xưa
Xứ người lê kiếp sống thừa mãi sao?

Thảo luận cho bài: "Thẹn Với Ta Xưa"