Thênh Thênh Ook Ơi

Tác giả:

Thênh thênh Ook ơi!
Lời ru ru hời
Thênh thênh Ook ơi!

Kìa vầng trăng lên bên nôi
Nụ cười em tôi trong mơ

Bầy nai về uống nước rừng
Bầy ong tìm hoa trên ngàn

Mẹ vào rừng. . .
Mẹ tìm mặt trời, mẹ tìm mặt trời

Thênh thênh Ook ơi! Lời ru ru hời
Thênh thênh Ook ơi. . . .

Thảo luận cho bài: "Thênh Thênh Ook Ơi"