Theo Cánh Cò Bay

Tác giả:

1.

Em nhắn theo cánh cò
Bay về miền xa quê hương
Nhắn câu chờ mong
Người thương ơi em vẫn đợi
Lúa vừa sạ xong
Quít em trồng đà ra trái
Ai hò giữa đồng quê ta
Thêm thương cây lúa vàng
Như thương người miền xa
Đã bao mùa mưa với nắng

Cánh cò ơi, chớ quên tình quê Cửu Long
Chở dùm ta tiếng ca thiết tha yêu người
Cò ơi cò ơi
Nối dùm nhịp cầu thương nhớ
Nhắn dùm ta, tấm tình quê thiết tha

2.
Em nhắn theo cánh cò
Bay về người xa quê hương
Biết chăng người ơi
Dù xa xôi em vẫn đợi
Thấy ngọn sầu riêng
Nhớ anh càng thêm nhớ
Bơi xuồng giữa vườn cây xanh
Trông theo con nước lớn ròng
Bao đêm ngày đợi mong
Hỡi anh người em yêu quý

Cánh cò ơi, chớ quên tình quê Cửu Long
Chở dùm ta tiếng ca thiết tha yêu người
Cò ơi cò ơi
Nối dùm nhịp cầu thương nhớ
Nhắn dùm ta, tấm tình quê thiết tha

Thảo luận cho bài: "Theo Cánh Cò Bay"