Theo Dấu Tôn Sư

Tác giả:

Ta thất thểu trên đường vàng hoa lá

Chỉ thấy mây mù mà chẳng thấy người đâu
Nghe vượn hú ba hồi xao xát dạ
Biết phương nào thăm thẳm núi rừng sâu

Đêm xuống dần trăng mọc bên kia núi
Heo hút sương mờ chùa bặt chốn tàn thâu
Chuông đểm tiếng tâm sầu rền văng vẳng
Nhìn chòm mây bạc, Tôn sư ngài ở đâu?

Tràn dâng lên giây phút nhiệm mầu
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Thành tâm đệ tử xin nguyện cầu
Thầm xin chư tôn Đại Bồ Tát

Chẳng biết nơi nao chùa vắng lặng
Đêm khuya trăng lặng chốn rừng sâu
Vượn hú non cao khách động sầu
Hừng đông trời rạng hẳn còn lâu
ở đâu? Tôn sư ngài ở đâu?

Thảo luận cho bài: "Theo Dấu Tôn Sư"