Theo dòng mẫu hệ

Tác giả:

Tôi theo dòng mẫu hệ
Ngây xanh miền thuở bé
Nét nhăn hồng hoàng hôn

Mải theo dòng mẫu hệ
Thắt yếm đào tuổi son
Buộc bướm vào hoa lệ

Mắt Ỷ Lan quên buồn
Rõi chân mày triều Lí
Vua thuận dòng mẫu hệ
Lắng chuông chùa nhuốm son

Dòng sử thi mẫu hệ
Nước mắt hoen bồ hòn
Đặng Tuyên Phi luyến nhẹ
Quan họ về cuối thôn

Thương vương triều mẫu hệ
Ngọc Hân cười chon von
Ánh gươm thần Nguyễn Huệ
Chớp nguồn thơ trăng tròn.

2.
Ai bẩy mươi tươi giòn
Nằm mơ đưa võng mẹ
Ru say dòng mẫu hệ
Vòng tay quê bế bòng

Chịu nỗi đời dang dở
Vẫn y nguyên nhụy nồng
Dạ lan hương vườn cũ
Lan sang giờ rạng đông
Nên càng thơm cỏ mịn
Ngát xuân em chưa chồng.

Tuổi đi cùng bê nghé
Gái xuân tròn khăn vuông
Men theo dòng mẫu hệ
Gửi cô hàng xóm thương

Tôi theo dòng mẫu hệ
Cứ mê man lạc đường.

Thảo luận cho bài: "Theo dòng mẫu hệ"