Theo Em Quên Đếm Tuổi Mình

Tác giả:

Thơ : Phạm Ngọc 


4/4_Slow

1.
Lại thêm một ngày tháng Tám
Từ lâu quên đếm tuổi mình
Lại thêm một ngày sinh nhật
từ bên trời viễn xứ chay quanh…

2.
Em xưa tóc dài qua phố
Anh theo quên đếm tuổi mình
Xa nhau lá vàng nỗi nhớ
Bây giờ lối cũ buồn tênh

DK:
Em xưa môi cười mắt biếc
Một lần lạc bước về đâu
Chia tay tháng năm biên biệt
Ta thành màu cũ trong nhau

3.
Em xưa chưa lời thề ước
Bây giờ khuyểt nửa vầng trăng
Chút tình không ai giữ được
Trôi theo con nước độc hành

4.
Lại thêm một ngày tháng Tám
Bao năm quên đếm tuổi mình
Anh như cây sồi lẻ bạn
Xa ngươi nhớ mãi không quên… 

 

Thảo luận cho bài: "Theo Em Quên Đếm Tuổi Mình"