Thi Đánh Đu

Tác giả:

Luồn tay ta ôm say
Giấc bay lay đỉnh núi
Tuột hàng khuy lơi yếm tóc buông mành

Đùi chảy búp dài thon nhún vội
Bàng hoàng tia chớp liệng nghiêng xanh

Thảo luận cho bài: "Thi Đánh Đu"