Thì em ơi : nắng nhạt buổi hoàng hôn

Tác giả:

Ngày đuổi bắt
Lòng buồn ta khánh tận
Đêm thê lương
Đá núi lạnh quay đầu
Tay níu bóng
Mấy lần chân vấp ngã
Nụ tình kia
Ta đã nợ gì nhau

Lời hẹn ước
Có lần em khóc
Cầm tay nhau
Sao nát mặt linh hồn
Môi muốn nói
Ngày đi đêm sắp tới
Thì em ơi
Nắng nhạt buổi hoàng hôn

Sầu dấu mặt
Đường trăm năm đứt tuyệt
Ta thiên thu
Gió lạc nẻo mù sương
Trăng đã chếch
Ôm tình trên lá úa
Thần tiên xưa
Còn lỡ mộng thiên đường

Thảo luận cho bài: "Thì em ơi : nắng nhạt buổi hoàng hôn"