Thi Pháp Văn Học Trung Đại Việt Nam

Tác giả:

Thi Pháp Văn Học Trung Đại Việt Nam

9441_p15573

Văn học trung đại là một giai đoạn lớn trong lịch sử văn học nhân loại và dân tộc, đồng thời cũng là một trong ba phạm trù lớn của văn học, bên cạnh văn học cổ đại và văn học cận hiện đại. Chính vì vậy vấn đề thi pháp văn học trung đại không chỉ có ý nghĩa để hiểu sâu thêm văn hoc trung đại, mà còn gián tiếp giúp làm sáng tỏ đặc điểm văn học cổ đại và hiện đại trong thế đối sánh.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Trần Đình Sử
  • Nhà xuất bản: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nhà phát hành: Đông Tây
  • Khối lượng: 240.00 gam
  • Kích thước: 14.5×20.5 cm
  • Ngày phát hành: 03/2005
  • Số trang: 374

Thảo luận cho bài: "Thi Pháp Văn Học Trung Đại Việt Nam"