Thì Thầm

Tác giả:

thơ L.T. Quỳnh Hương


Trình bày:
Quỳnh Lan

Người cho em
Ru tình trong cơn mộng
Sóng buồn vỗ trầm ngâm
Tiếng lòng như lắng đọng
Ru đời giấc nghìn năm

Người cho em
Làm cát vàng ra biển
Trên bãi vắng xa xăm
Theo dòng trôi biền biệt
Mây ngàn đứng lặng câm

Xin cho em
Say giấc ngủ yên lành
Cho em mơ
Trên biển sóng lênh đênh
Xin cho em
Ru đời anh rất khẽ
Trên môi hồng
Thì thầm tiếng yêu anh

Người cho em
Bên thềm hoa bay nhẹ
Môi thơm ngát hương tình
Hát ru người lặng lẽ
Chơi vơi bóng nhớ hình

 

Thảo luận cho bài: "Thì Thầm"