Thì thôi

Tác giả:

Thì thôi, nắng đã xế rồi
Thì thôi, con nước lấp đời biển dâu
Mặc cho nhân thế cơ cầu
Mặc cho bèo dạt về đâu cũng đành
Nguồn: Dòng thời gian (thơ), Bảo Cường, NXB Trẻ, 1999

Thảo luận cho bài: "Thì thôi"